Potrzebny remont w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie
W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie zostanie przeprowadzony konieczny remont. W realizacji inwestycji pomogą środki PFRON. W środę, 30 września 2020 r. członek Zarządu Anna Bańkowska oraz burmistrz Barbara Rawecka podpisały umowę dofinansowania. Gmina na wykonanie prac otrzyma ponad pół miliona złotych wsparcia.
 
Dotacja na przeprowadzenie plac budowlanych pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka województwa.  Dzięki przyznanemu wsparciu Gmina Chojna będzie mogła przeprowadzić remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Orląt 10. To jedyny, dzienny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, działający na terenie gminy. Placówka oferuje 35 miejsc dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie.
 
Przyznane środki pozwolą na przeprowadzenie termomodernizacji budynku i wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Wykonany  zostanie także remont wiatrołapu, chodnika i tarasu. W efekcie znikną bariery architektoniczne i znacząco poprawią się warunki lokalowe. Będzie cieplej. Prace remontowe  powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
 
– W tym roku na podobne inwestycje dofinansowane ze środków PFRON, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę ponad 3,6 mln zł. Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie pięciu inwestycji – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. – Środowiskowy Dom Samopomocy, dzięki przeprowadzonym pracom, będzie przede wszystkim bezpieczny i dostępny dla wszystkich. Usunięcie barier architektonicznych pozwoli na łatwiejsze dotarcie osobom z niepełnosprawnością do budynku, w którym każdego dnia świadczone są usługi rehabilitacyjne – dodaje pani marszałek.
 
Głównym celem działalności ŚDS jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i pomoc w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.  W placówce prowadzone są  m.in. trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  trening umiejętności komunikacyjnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Dostępne jest też poradnictwo psychologiczne i socjalne dla uczestników i ich rodzin, psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z usług, medycznych. Prowadzona jest też terapia zajęciowa  w  pracowniach tematycznych.
 
W tym roku na podobne inwestycje ze środków PFRON, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę ponad 3,6 mln zł. Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie pięciu inwestycji. Dotacje przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Kołobrzegu (rozbudowa dział gastronomicznego). Ze wsparcia korzysta także: Stowarzyszenie  Pomocy  Niepełnosprawnym „BRATEK” (Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej  do Pracy), Powiat Myśliborski (inwestycja w Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie), Powiat Drawski (przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie), Gmina Chojna (inwestycja w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie).
 
źródło:WZP.pl
05-10-2020 Redakcja

Dodaj komentarz

OGŁOSZENIA

SONDA

Czy podoba Ci się portal echojna.pl

TAK
NIE

FIRMY