Przekazanie placu budowy - ul. Zielona w Chojnie

30 maja 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy inwestycji pn. Przebudowie drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie . W przekazaniu udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy, firmy „Dankom" z Lisiego Pola, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych a od strony inwestora, Pani Burmistrz Barbara Rawecka, Z-ca Marcin Pisanko, a także pracownicy wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Przekazanie placu budowy jest następstwem podpisanej 29 maja 2019 r. umowy na wykonanie prac budowlanych. Termin wykonania zadania przewidziany jest na III kwartał 2019 roku.

Źródło: UM Chojna

05-06-2019 Redakcja

Dodaj komentarz

OGŁOSZENIA

SONDA

Czy podoba Ci się portal echojna.pl

TAK
NIE

FIRMY