REKLAMA [B] - Autopromocja
W Lipianach przybędzie pracy. Powstanie fabryka przyczep

W Lipianach wybudowana zostanie innowacyjna fabryka przyczep.
Firma Pro-Trailer pozyskała na nowoczesną inwestycję środki unijne Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki przedsięwzięciu wartemu prawie 17 mln zł powstanie kilkanaście nowych miejsc pracy.
Podpisanie umowy odbyło się w piątek, 21 września 2018 roku w Lipianach.
Dokumenty parafował wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz prezes spółki Friedhelm Hilken.
W swoich ambitnych planach spółka Pro-Trailer ma budowę hali produkcyjnej oraz wyposażenie jej w sprzęt umożliwiający produkcję przyczep z zastosowaniem

najnowocześniejszych technologii opartych na wyłącznych patentach.
Na zatrudnienie w nowej lipiańskiej fabryce będzie mogło liczyć blisko 40 osób
- Jestem przekonany, że inwestycja ułatwi firmie konkurowanie na rynkach europejskich oraz wzmocni jej ofertę dotyczącą przyczep budowlanych i rolniczych

oraz ich elementów konstrukcyjnych.
- mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Przedsięwzięcie warte jest prawie 17 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego przekaże spółce ponad 7 mln zł. Prace potrwają

najpóźniej do grudnia 2019 roku.
Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”,
działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”.
SSW to autorski mechanizm Urzędu Marszałkowskiego umożliwiający przeznaczenie unijnego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez

swoją działalność ożywić gospodarczo najbardziej potrzebujące miejsca regionie oraz pozwolą zwiększenie zatrudnienia.
Statusem Strefy w rna Pomorzu Zachodnim objęte zostały 74 gminy, w których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług

publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo, zlokalizowane głównie w środkowej, wschodniej oraz

południowo-wschodniej części województwa.

źródło: www.wzp.pl

21-09-2018 Redakcja

Dodaj komentarz

OGŁOSZENIA

SONDA

Czy podoba Ci się portal echojna.pl

TAK
NIE

FIRMY