Wysoka dotacja dla Chojny na nowe targowisko

Aby polepszyć komfort zarówno producentów, jak i kupujących w Dolicach, Barwicach i Chojnej pojawią się nowe targowiska. W budowie i przebudowie takich miejsc pomogą unijne środki z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości blisko 2,6 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisali 7 i 8 marca br. wicemarszałkowie Olgierd Kustosz i Tomasz Sobieraj.

- To ważne miejsca dla lokalnych społeczności. Chcemy sprzedawcom zapewnić wysoki komfort pracy, a kupującym zakupy w lepszych warunkach. Cieszę się, że dzięki unijnym środkom Gminy zrealizują kolejne takie inwestycje na Pomorzu Zachodnim – podkreślał wicemarszałek Olgierd Kustosz.

- Takie miejsca ułatwiają rolnikom bezpośrednią sprzedaż produktów. Konsumenci natomiast zyskują lepszy dostęp do świeżych i zdrowych towarów. Wpłyną one także na ład przestrzenny w danej miejscowości i zapewnią bezpieczny handel – mówił wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Prawie 600 tys. zł z PROW 2014-2020 trafi do Gminy Dolice. Dzięki tym środkom beneficjent wybuduje targowisko gminne "Mój Rynek" przy ulicy Ogrodowej w Dolicach. Całkowity koszt to ok. 940 tys. zł. Całkowita powierzchnia handlowa wyniesie 286 m2 z czego 53% powierzchni targowej będzie przeznaczona dla rolników na sprzedaż produktów rolno – spożywczych, w tym 11% dla produktów w systemie rolnictwa ekologicznego.

Takie nowe miejsce, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powstanie także w Barwicach przy ulicy Zielonej. Na ten cel do Gminy Barwice trafi ponad 960 tys. zł, a całkowity koszt wyniesie ponad 1,8 mln zł . Będzie to ogrodzony plac targowy o powierzchni ok. 1300 m2. Miejsce to wyposażone zostanie w stoły targowe, wiaty targowe i elementy małej architektury takie jak ławki parkowe, stojak rowerowy, wiatę na wózki sklepowe. Do dyspozycji sprzedawców i klientów targowiska oddany będzie budynek sanitarno-gospodarczy z WC oraz część wypoczynkowa. 

W Chojnie unijne wsparcie, w wysokości miliona złotych, pozwoli na przebudowę targowiska. Zostanie wykonane m.in. nowe zadaszenie stanowisk handlowych, zadaszenie ciągów komunikacyjnych, budowa toalety, stworzenie części wypoczynkowej oraz montaż instalacji: wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  Całkowity koszt zadania to ok. 2 mln zł.

O dotację mogły starać się gminy i powiaty oraz związki międzygminne i powiatowe w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Jeden projekt mógł otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Przyznane środki mogą dotyczyć budowy nowego targowiska lub przebudowy już istniejącego. Dzięki dofinansowaniu obiekty te staną się nowoczesnymi i wygodnymi strefami handlu dla rolników z danego regionu, którzy na preferencyjnych warunkach będą mogli sprzedawać produkowane przez siebie artykuły rolno-spożywcze.

W tej perspektywie unijnej, do tej pory, na inwestycje związane z targowiskami przeznaczono łącznie prawie 6 mln  zł. Środki te pozwoliły na budowę lub modernizację 9 targowisk.

 

źródło:wzp.pl

08-03-2022 Redakcja

Dodaj komentarz

OGŁOSZENIA

SONDA

Czy podoba Ci się portal echojna.pl

TAK
NIE

FIRMY